Polityka prywatności

POLTECH Sp. z o.o.

Poltech Sp. z o.o. dba o to, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych (dalej zwane „RODO”).

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych podawanych za pomocą formularzy znajdujących się na stronie jest Poltech Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680) przy ul. Zagórskiej 83.

2. W jaki sposób można się skontaktować z Administratorem?

W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować drogą mailową: daneosobowe@poltech.eu lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (32) 381 17 40.

3. Kiedy i w jakim celu dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych?

W przypadku zakładania Konta w Serwisie, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, zapisania się do newslettera itp. dochodzi do sytuacji kiedy gromadzone są Państwa dane osobowe.

Poniżej wskazujemy główne przypadki, w których dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych. Po kliknięciu w poniższe linki zostaną Państwo przekierowani do strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych w konkretnych celach.

Do przetwarzania danych osobowych dochodzi między innymi w sytuacji:

 1. Założenia konta w serwisie.
 2. Dokonania zakupów w sklepie internetowym.
 3. Zapisania się do newslettera.
Ad. 1 Założenia konta w serwisie:
 1. Administratorem danych osobowych Poltech Sp. z o.o. (ul. Zagórska 83 ,42-680 Tarnowskie Góry).
 2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować drogą mailową: daneosobowe@poltech.eu lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (32) 381 17 40.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych droga elektroniczną w postaci utworzenia i utrzymania konta w Serwisie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Poltech Sp. z o.o. usługi drogą elektroniczną w postaci konta w serwisie, w tym w szczególności w celu zapewnienia dostępu do serwisu oraz konta, obsługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Podanie danych w celu utworzenia i utrzymywania konta w Serwisie jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi założenie konta. Podanie danych w celu korzystania z innych funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne, a nie podanie ich uniemożliwi skorzystanie z określonych uprawnień lub funkcjonalności.
 6. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają pracownicy i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji ), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 7. Okresy przechowywania danych osobowych Użytkowników są następujące:
  • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem;
  • Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług;
  • W przypadku żądania usunięcia konta przez Użytkownika, który nie dokonał zamówienia za jego pomocą – przez dwa lata od momentu usunięcia konta w serwisie;
  • W przypadku żądania usunięcia konta przez Użytkownika, który dokonał zamówienia za jego pomocą – przez dwa lata od momentu usunięcia konta w serwisie, natomiast dane osobowe związane z konkretnymi zamówieniami będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano i zrealizowano zamówienie.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. 9. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Ad. 2 Dokonania zakupów w sklepie internetowym:
 1. Administratorem danych osobowych Poltech Sp. z o.o. (ul. Zagórska 83 ,42-680 Tarnowskie Góry).
 2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować drogą mailową: daneosobowe@poltech.eu lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (32) 381 17 40.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (sprzedaży i dostawy zamówionego za pomocą sklepu internetowego towaru, obsługi procesu ewentualnych reklamacji, odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz pytań dotyczących zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO) w tym m.in. wykonanie obowiązku prawnego określającego zakres danych jakie musi zawierać faktura potwierdzająca sprzedaż towarów.
 5. Podanie danych w celu dokonania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu. Niepodanie danych uniemożliwi dokonanie i realizacje zamówienia (realizacje umowy sprzedaży).
 6. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają pracownicy i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 7. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, dotyczące określonego zamówienia będą przetwarzane przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu/sprzedaży towaru, w celu wykonania obowiązków podatkowych oraz rachunkowych ciążących na Administratorze.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Ad. 3 Zapisania się do newslettera:

Administratorem danych osobowych Poltech Sp. z o.o. (ul. Zagórska 83 ,42-680 Tarnowskie Góry).

 1. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować drogą mailową: daneosobowe@poltech.eu lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (32) 381 17 40
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wysyłki treści marketingowych, w tym newslettera.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych w celu przesyłania wiadomości o treściach marketingowych, w tym newsletteru jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tego celu.
 5. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają pracownicy i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Użytkownika, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji ), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, dotyczące określonego zamówienia będą przetwarzane przez pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu/sprzedaży towaru, w celu wykonania obowiązków podatkowych oraz rachunkowych ciążących na Administratorze.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody w każdym czasie,
  • w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Co do zasady przysługują Państwu poniżej wymienione prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przysługujących Państwu praw znajdą Państwo w pkt. 2 Polityki Prywatności, które są uwzględnione w każdym z wymienionych celów przetwarzania osobno.

5. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych.

W zależności od sytuacji Państwa dane osobowe  przetwarzane będą nie tylko przez naszych pracowników, ale również przez inne podmioty, które współpracują z Administratorem Poltech Sp. z o.o. i wykonują na jego rzecz rozmaite usługi. W takich przypadkach Administrator zapewnia, że tacy usługodawcy będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane administracji publicznej, w sytuacji kiedy Administrator będzie do tego zobligowany przepisami prawa.

6. Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie zmiany polityki prywatności o czym uprzednio poinformuję Użytkowników.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest POLTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680) przy ul. Zagórskiej 83, (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu email: daneosobowe@poltech.eu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego na stronie internetowej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poltech Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680), przy ul. Księdza Prałata Edwarda Płonki 8.
 2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu email: daneosobowe@poltech.eu
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Jesteś zainteresowany pracą w Niemczech?

Poszukujemy Zbrojarzy do montażu koszy zbrojeniowych do prefabrykatów betonowych